dr. etnologije, prof. umetnostne zgodovine, znanstvena sodelavka

Telefon:
+386(0)1/4706462
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Kristina Toplak je doktorirala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 2008 s temo Vpliv migracij na likovno ustvarjalnost. V okviru raziskovalnega dela je opravila enomesečno terensko raziskavo v Avstraliji in petmesečno terensko raziskovalno delo v Argentini. V svojih raziskovalnih prizadevanjih je izpostavila vprašanja vplivov migracij na likovno ustvarjalnost posameznikov, zanimalo jo je umeščanje migrantov v umetnostnih svetovih v kontekstu etničnih/lokalnih, transnacionalnih in globalnih povezav ter konstrukcije identitet skozi prizmo kulturne produkcije migrantov, predvsem slovenskih priseljencev v Buenos Airesu. V okviru raziskovalnega dela na inštitutu se ukvarja tudi s problemi povratnih migrantov, z migracijami kot kulturnim procesom, z identifikacijami in reprezentacijami migrantov, z različnimi vidiki ustvarjalnega dela migrantov in z izobraževanjem v povezavi z migracijami. V letu 2010 je opravila tri mesece raziskovalnega dela na Norveškem.

Svoje raziskovalne dosežke je doslej predstavila v obliki člankov in referatov na domačih in mednarodnih konferencah. Je članica Slovenskega etnološkega društva, slovenskega etnološkega in antropološkega združenja KULA, evropskega združenja socialnih antropologov EASA in združenja Society for Slovene Studies.

Področja delovanja: etnologija, antropologija umetnosti, migracije, etničnost, ustvarjalnost, kulturne spremembe, migracije in izobraževanje, Slovenci v Argentini in Avstraliji

Izbrane publikacije

TOPLAK, Kristina. Buenas artes : ustvarjalnost Slovencev in njihovih potomcev v Buenos Airesu, (Migracije, 16). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 220 str.

LUKŠIČ-HACIN, Marina, TOPLAK, Kristina. Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti. Dve domovini / Two Homelands, 2012, št. 35, str. 107-117.

VAH JEVŠNIK, Mojca, TOPLAK, Kristina. Migracije, etnična/kulturna raznolikost in medkulturni dialog kot pomembne tematike izobraževanja za trajnostni razvoj. IB revija. 2011, letn. 45, št. 1/2, str. 39-44.

TOPLAK, Kristina, VAH JEVŠNIK, Mojca. Vpliv družbene dinamike in vrednotenja patriotizma na zaposlovanje v Slovenski vojski. Dve domovini / Two Homelands, 2009, št. 29, str. 53-68.

TOPLAK, Kristina. Arhivirana ustna zgodovina. Pomen, zbiranje in ohranjanje ustnih pričevanj za zgodovino migracij. Arhivi, 2008, letn. 31, št. 2, str. 263-271.

Lokalne, nacionalne in globalne percepcije umetnostnih svetov. Slovenci v Buenos Airesu. Traditiones, 2008, letn. 37, št. 1, str. 135-153.

Le film Cheese and jam : migrations en perspective. Migrance (Ed. française), 2007, št. 28, str. 27-33..

Slovenian immigrant artists and art production in Buenos Aires : from local (ethnic) to national and transnational art worlds. V: DRNOVŠEK, Marjan (ur.). Historical and cultural perspectives on Slovenian migration, (Migracije, 14). Ljubljana: ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007.

Vračanje in naseljevanje Slovencev in njihovih potomcev iz nekaterih evropskih držav in Avstralije. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). Spet doma? : povratne migracije med politiko, prakso in teorijo, (Migracije, 11). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006.

Kulturna dediščina Slovencev v Avstraliji : med etnično identiteto in nostalgijo. V: HUDALES, Jože (ur.), VISOČNIK, Nataša (ur.). Dediščina v očeh znanosti, (Zbirka Županičeva knjižnica, št. 12). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2005.

Povezava na Sicris

Vse publikacije (COBISS) >>